Zápatí

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Pardubicích
Hronovická 492/25, 530  02 Pardubice
tel.: 466 615 654
web: pardubice.evangnet.cz