Ohlášky – 1.5.2016

Čtení: 1 J 1,1-4  |  Text: L 24,36-53  |  Písně: 350, 604, 459, 275 ze Sv, 610, 334  |  Kazatel: František Plecháček   |  Sbírka: 2244 Kč  |  Účast: 71/12  (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 01.05.2016 v rubrice Ohlášky.

Kázání 24. dubna 2016

Text: Ž 66,1-9  Kazatel: Daniel Ženatý

Hlahol Bohu, celá země!

Pějte žalmy k slávě jeho jména,

jeho chválu šiřte chvalozpěvem. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 27.04.2016 v rubrice Kázání.

Kázání 17. dubna 2016

Text: L 10,17-20  Kazatel: František Plecháček

Těch sedmdesát se vrátilo s radostí a říkali: „Pane, i démoni se nám podrobují ve tvém jménu.“ Řekl jim: „Viděl jsem, jak satan padá z nebe jako blesk. Hle, dal jsem vám moc šlapat (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 20.04.2016 v rubrice Kázání.

KALENDÁŘ 2016

Tento příspěvek napsal/a dne 19.04.2016 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 17.4.2016

Čtení: L 9,1-6; 10,1  |  Text: L 10,17-20  |  Písně: 168, 150, 189, 667, 646, 421  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka:2314 Kč |  Účast: 72/10 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 17.04.2016 v rubrice Ohlášky.

Kázání 10. dubna 2016

Text: Ez 34,1-2.10-23.30-31  Kazatel: Ladislav Beneš

I stalo se ke mně slovo Hospodinovo: „Lidský synu, prorokuj proti pastýřům Izraele. Prorokuj a řekni těm pastýřům: Toto praví Panovník Hospodin: Běda pastýřům Izraele, kteří pasou sami sebe. Což pastýři (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 15.04.2016 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 10.4.2016

Čtení: J 10,11-16  |  Text: Ez 34,1-2.10-23.30-31  |  Písně: 117, 33, 680, 23, 631, 485  |  Kazatel: Ladislav Beneš  |  Sbírka: 2.910  Kč  |  Účast: (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 10.04.2016 v rubrice Ohlášky.

Kázání 3. dubna 2016

Text: L 24,13-35  Kazatel: František Plecháček

Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdálena asi tři hodiny cesty, a rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo. A jak to v řeči probírali, připojil se k nim (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 03.04.2016 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 3.4.2016

Čtení: Iz 50,4-8  |  Text: L 24,13-35  |  Písně: 346, 660, 639, 347, 176, 338  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka: 1 925  Kč  |  Účast: 76 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 03.04.2016 v rubrice Ohlášky.

KALENDÁŘ DUBEN 2016

Tento příspěvek napsal/a dne 01.04.2016 v rubrice Kalendář.