Pozvánka na seminář VERITAS – 18.3.2017 od 10 hodin

Pozvánka na seminář VERITAS

Na pravidelném semináři historické společnosti Veritas promluví na téma “ Proměna civilizací kolem Středozemního moře a v Evropě “ emeritní moderátorka společnosti doc. PhDr. Eva Melmuková. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 27.02.2017 v rubrice Pozvánky ostatní.

Ohlášky 19.2.2017

Čtení: | Text: | Písně: | Kazatel: Hana Ducho | Sbírka: 3 324 ,- Kč  | Účast: 90/10

Vítáme ve shromáždění farářku Hanu Ducho a děkujeme jí za službu při dnešních bohoslužbách. Vítáme také jejího manžela s dětmi. Od sestry farářky máme příslib, že zvažuje službu v našem sboru. Jsme rádi, že přijala naše pozvání na kazatelnu. Staršovstvo a setra farářka se sejdou k rozhovoru po obědě na faře. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 20.02.2017 v rubrice Ohlášky.

Ohlášky 12.2.2017

Čtení: Ž 133 | Text: Jan 15, 1-10 | Písně: 138, 138 2-4, 482, 384, 695, 489 | Kazatel: Anna Lavická | Sbírka: 3 372 ,- Kč  | Účast:75/11

Děkujeme farářce Anna Lavické za její službu při dnešních bohoslužbách. V 10.45 začínají bohoslužby v Horním Jelení.

Od 11 hod. začíná na faře pro přihlášené závody autodráh pro dospělé- o putovní pohár – Velká cena San Faryna. Děkujeme těm, kdo vše připravili! (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 13.02.2017 v rubrice Ohlášky.

Ohlášky 5.2.2017

Čtení: | Text: | Písně: | Kazatel: Martin Kocanda | Sbírka: 1 915,- Kč  | Účast: 69/10

Děkujeme Martinu Kocandovi za jeho službu při dnešních bohoslužbách.

3. února zemřela po delší nemoci ve věku 83 let sestra Bohumila Kofroňová. Pohřební rozloučení bude v krematoriu. Pán Bůh ať potěší zarmoucené. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 06.02.2017 v rubrice Ohlášky.

Kalendář akcí na únor 2017

Přehled akcí v únoru 2017. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 31.01.2017 v rubrice Kalendář.

Kázání 29.1.2017

Čtení: Mk 4,35-41 kazatel: Ladislav Beneš

Milí bratři a milé sestry,

když se ptáme, kdo je vlastně Ježíš Kristus, pak jsme slyšeli, že v tom nejsme ani sami, ani nejsme první. I když s ním učedníci už nějakou dobu chodí, poslouchají jeho kázání, zažili i uzdravení několika nemocných, tak na konci se s údivem, ano s bázní mezi sebou říkají: „Kdo to jen je, že ho poslouchá i vítr i moře?“ (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 30.01.2017 v rubrice Kázání.

Ohlášky 29.1.2017

Čtení: Ž 107, 1-2; 23-32  | Text: Mk 4, 35-41  | Písně: 65; 47; 158; 406; 635; 487 | Kazatel: Ladislav Beneš | Sbírka:  1 883,- Kč  | Účast: 63/1

Děkujeme Ladislavu Benešovi za jeho službu při dnešních bohoslužbách.

Ve věku nedožitých 83 let včera zemřel bratr Milan Šíma, obětavý a věrný člen sboru. Bratr Šíma byl presbyterem 8 funkčních období v letech 1963-2004, v letech 1973-2008 sloužil jako varhaník. Vděčně vzpomínáme. Pán Bůh ať potěšuje zarmoucenou rodinu.

Poslední rozloučení s bratrem Šímou proběhne v sobotu 4.2.v 14 hodin v našem kostele. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 30.01.2017 v rubrice Ohlášky.

Ohlášky 22.1.2017

Čtení: | Text: | Písně:  | Kazatel: Michal Branda | Sbírka:  2 192,-Kč  | Účast: (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 23.01.2017 v rubrice Ohlášky.

Ohlášky 15.1.2017

Čtení: L 14, 7-14  | Text: 2 Sam 9,1-13  | Písně: 178; 25; 433; 477; 623 | Kazatel: Petr Šilar | Sbírka: 2 215,- Kč  | Účast: 60

Děkujeme Petru Šilarovi z Horní Čermné za jeho službu při dnešních bohoslužbách. Bratr Petr Šilar je senátorem a výpomocným kazatelem v chrudimském seniorátu. Jsme rádi, že přijal naše pozvání na kazatelnu. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 16.01.2017 v rubrice Ohlášky.

Kalendář akcí na leden 2017

KALENDÁŘ LEDEN 2017 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 10.01.2017 v rubrice Kalendář.