Kázání – 31.5.2009

Text: Ga 5,25-6,5 | Kazatel: Daniel Ženatý

Duch svatý. Boží síla. Boží moc. Bůh jej dává. Stále znovu a znovu. Nejčastěji působí skrze člověka. Vede k víře, že v Ježíši Kristu je spasení a nikde jinde.
Vede nás k tomu, že uděláme věci, do kterých se nám nechce. Které ani sami ze sebe nejsme schopni udělat. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 31.05.2009 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 24.5.2009

Čtení: Ř 12,17 – 21 | Text: Gn 26, 15 – 25 | Písně: 100, 549, 438, 419, 621, 636 | Kazatel: Martin Kocanda | Účast: 67 | Sbírka: 1.390,-,- (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 24.05.2009 v rubrice Ohlášky.

Kázání – 17.5.2009

Text: L 8,26-39 | Kazatel: Daniel Ženatý

Je to příběh o tom, jakou moc má člověk, jakou moc má ďábel, a jakou moc má Boží syn – Kristus.
Lidská moc je silná, ďáblova silnější, Kristova nejsilnější (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 17.05.2009 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 17.5.2009

Čtení: Ř 8, 18-26 | Text: L 8, 26-39 | Písně: 549, 81, 640, 355, 384, 67 3 | Kazatel: Daniel Ženatý | Účast: | Sbírka: (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 17.05.2009 v rubrice Ohlášky.

Slovo na tento měsíc

Padesátý den po velikonocích si křesťané připomínají seslání Ducha svatého. Snadno se to řekne – seslání Ducha svatého – a nesnadno se vyjádří, oč jde.
Je to jako padání rosy na posečenou trávu. Jako potok který přináší vláhu a nikdy nevysychá. Jako vítr, který věje kam chce, anebo vichr který obrátí naruby to co nemá pevné základy. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 16.05.2009 v rubrice Kázání.

Kázání – 10.5.2009

Text: Mt 7,13-14 | Kazatel: Daniel Ženatý

Ta slova říká Ježíš. Proto jsou pro nás cenná. Říká je muž, o němž jsme uvěřili, že je našim Pánem a Spasitelem, že byl ukřižován a vzkříšen a nyní žije a kraluje na věky věků. On nám říká tato slova – proto prosíme Ducha svatého, aby nám pomohl jim porozumět a vzít je vážně. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 10.05.2009 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 10.5.2009

Čtení: Ž 98 | Text: Mt 7,13-14 | Písně: 138; 96; 602; 434; 610; 702 | Kazatel: Daniel Ženatý | Účast: 79/1 | Sbírka: 1.653,- (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 10.05.2009 v rubrice Ohlášky.

Kázání – 3.5.2009

Text: Mt 13,24-30 | Kazatel: Daniel Ženatý

Království nebeské zřizuje na této zemi Bůh. Už toho království tady kousek je. A zbývající kus přijde, až Ježíš podruhé přijde na tuto zem. Tak tomu věříme. Jak je to s tím Božím královstvím zde na zemi? Co od něho čekat? Je to s ním tak, jako je to v podobenství. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 03.05.2009 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 3.5.2009

Čtení: Ž 66,1-12 | Text: Mt 13,30 – 40 | Písně: 161; 19; 442; 371; 618; 690 | Kazatel: Daniel Ženatý | Účast: 80/1 | Sbírka: 2.623,- (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 03.05.2009 v rubrice Ohlášky.

Ohlášky – 26.4.2009

Čtení: Ž 23 | Text: J 10,11-16 | Písně: 158; 33; 639; 417; 649; 253 | Kazatel: Daniel Ženatý | Účast: 83/6 | Sbírka: 1.593,- (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 26.04.2009 v rubrice Ohlášky.