Kontakty

Sídlo sboru: Hronovická 492/25, 530 02 Pardubice
Kancelář: Sladkovského 638, 530 02 Pardubice
Telefon, záznamník: 466 615 654
Email: pardubice(zavináč)evangnet.cz
Pastorační pracovnice: Pavla Queisnerová / cce.pardubice(zavináč)tiscali.cz
Kurátor: Pavel Queisner / pavel.queisner(zavináč)seznam.cz
Tel.: Pavel Queisner 602 624 501; Pavla Queisnerová 608 152 291
Farář: Hana Ducho / hana(zavináč)duchovi.cz
Tel.: Hana Ducho 737 681 009
Administrátor webu: Tomáš Voltr / tomas.voltr(zavináč)volny.cz
Fara /byt faráře/: fara- Sladkovského 638, 530 02 Pardubice

Pastorační pracovnice je ve sborové kanceláři přítomna v úterý 8-9 hod, středu a čtvrtek 8-11 hod.
Setkání s farářkou sboru je možné po předchozí domluvě.

Bankovní spojení: 21 00 91 06 41/2010

IČ: 46496491

Salár, Stavební fond, Jeronymova jednota, dary:

Pro jednotlivé platby použijte, prosíme, následující variabilní symbol.

Salár: 22 + vaše rodné číslo bez čísel za lomítkem.

Stavební fond: 33 + vaše rodné číslo bez čísel za lomítkem.

Jeronymova jednota: 44 + vaše rodné číslo bez čísel za lomítkem.

Dar: 55 + vaše rodné číslo bez čísel za lomítkem.

K platbám můžete použít i nepředtištěnou složenku typu A. Jen se doplní číslo sborového účtu – a váš variabilní symbol.

Platbu Jeronymovy jednoty je třeba v danem roce uhradit do 31. 5.

Děkujeme.