Ohlášky 30. 3. 2018

Čtení: Sbírka:
Text: Účast:
Písně:
Kazatel: Jiří Doležal

Děkujeme bratru faráři Jiřímu Doležalovi za službu při dnešních bohoslužbách. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 31.03.2018 v rubrice Ohlášky.

Kázání 25. 3. 2018

Zacharjáš 9,9

Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 29.03.2018 v rubrice Kázání.

Kalendář 04 / 2018

Kalendář 04 / 2018 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 28.03.2018 v rubrice Kalendář.

Oznámení

Na Velikonoční pondělí se nebudou konat v kostele v Pardubicích bohoslužby, přestože jsou uvedeny ve sborovém dopise.
Staršovstsvo tak rozhodlo po zvážení všech aktuálních okolností včetně reálných možností personálního zajištění bohoslužeb.

Tento příspěvek napsal/a dne 27.03.2018 v rubrice Ohlášky, Pozvánky ostatní, Pozvánky sbor, Sborové dopisy.

Ohlášky 25. 3. 2018

Čtení: Iz 50, 4-7 Sbírka: 1625 Kč
Text: Mt 21,1-11 Účast: 55
Písně: 272, 606, Svítá 319, 353, 684, 118
Kazatel: Michal Branda

Děkujeme bratru Michalu Brandovi za službu při dnešních bohoslužbách. Bohoslužby v Horním Jelení začínají v 10.50 hod. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 25.03.2018 v rubrice Ohlášky.

Pozvánka – Třicátníci Pátek 23. 3. Bukovka

V pátek 23. března se vypraví třicátníci na návštěvu do Bukovky, kde si užijí program s tamějšími třicátníky pod vedením bratra faráře Františka Plecháčka. Zájemci o odvoz ať se hlásí Pavlíně Junové.

Tento příspěvek napsal/a dne 21.03.2018 v rubrice Ohlášky, Pozvánky ostatní, Pozvánky sbor.

Ohlášky 18. 3. 2018

Čtení: Sbírka:
Text: Účast:
Písně:
Kazatel: Petr Šilar

Děkujeme bratru Petru Šilarovi za službu při dnešních bohoslužbách. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 19.03.2018 v rubrice Ohlášky.

Kázání 11. 3. 2018

Bohoslužby Pardubice + Hor.Jel.             11.3.2018                   J 6,1-15

Laetare (4. v postu)

Čtení: Jan 6,1-15 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 15.03.2018 v rubrice Kázání.

Ohlášky 11. 3. 2018

Čtení: J6, 1-15 Sbírka:
Text: J6, 11 Účast:
Písně: 318; 84; 312; 693; 585, 3; 67, 3
Kazatel: Ladislav Beneš

Děkujeme bratru Ladislavu Benešovi za službu při dnešních bohoslužbách. V 10.45 začínají bohoslužby v kazatelské stanici v Horním Jelení. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 12.03.2018 v rubrice Ohlášky.

Ohlášky 4. 3. 2018

Čtení: Římanům 12 / 1÷11 Sbírka:
Text: Matouš 25 / 14÷30 Účast:
Písně: 51 / 1, 625, 650, 384, 485, 426
Kazatel: Anna Lavická

Děkujeme sestře Anně Lavické za službu při dnešních bohoslužbách. V rámci dnešních bohoslužeb probíhá Výroční sborové shromáždění, které je letos shromážděním volebním. Volíme za farářku sboru sestru Hanu Ducho, která nastoupí do služby od září. Je potřeba být podepsán na seznam hlasovných členů našeho sboru vzadu v kostele. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 06.03.2018 v rubrice Ohlášky.