Ohlášky 29. 10. 2017

Čtení: Iz 41, 8-14 Sbírka:
Text: Mt 28, 16-20 Účast:
Písně: 177   33   368   660   635   419
Kazatel: František Plecháček

Milé sestry a milí bratři, vyslechněte sborová oznámení.

Děkujeme bratru faráři Františku Plecháčkovi  za službu při dnešních bohoslužbách. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 31.10.2017 v rubrice Ohlášky.

Setkání mládeže 1. 12. 2017

Přátelé, kamarádi, zveme Vás na velké setkání pardubické mládeže.

1. 12. 2017 v 18h na faře v Pardubicích (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 24.10.2017 v rubrice Jak žijeme, Mládež, Ohlášky, Pozvánky ostatní, Pozvánky sbor.

Oznámení

Naše pastorační pracovnice Pavla Queisnerová ve čtvrtek 19. 10. 2017 nastoupila na šestitýdenní praxi ve sboru Reichenbergu (u Drážďan). V kanceláři ji částečně zastupuje Hana Capoušková, která bude v kanceláři přítomna vždy ve středu od 8 do 11 hodin. V případě pohřbu se obracejte na administrátorku sboru Annu Lavickou.

Tento příspěvek napsal/a dne 22.10.2017 v rubrice Jak žijeme, Ohlášky, Pozvánky ostatní, Pozvánky sbor.

Ohlášky 22. 10. 2017

Čtení: Iz 51, 3÷8 Sbírka:
Text: Mk 1, 29÷39 Účast:
Písně: 103-1; 36; 681; 192; 673; 487
Kazatel: Ladislav Beneš

Milé sestry a milí bratři, vyslechněte prosím sborová oznámení. Děkujeme bratru Ladislavu Benešovi za službu při dnešních bohoslužbách. V 10.45 začínají bohoslužby v Horním Jelení. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 22.10.2017 v rubrice Ohlášky.

Ohlášky 15. 10. 2017

Čtení: Mt 6, 24-27 Sbírka:
Text: 1. Kor 1, 4-9 Účast:
Písně: 549-1; 168; 667; 547; VP (161; 158; 397; 404; 442); 177; 67-3
Kazatel: Daniel Ženatý

Milé sestry a milí bratři, vyslechněte sborová oznámení. Děkujeme synodnímu seniorovi Danielovi Ženatému a naším hostům za přípravu a službu při dnešních bohoslužbách. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 16.10.2017 v rubrice Ohlášky.

Ohlášky 8. 10. 2017

Čtení: Luk 19,1-10 Sbírka:
Text: J 3,16-17 Účast:
Písně: 67,1; 604; 203; 292,1-2,6-8; 631; 436
Kazatel: Anna Lavická

Milé sestry a milí bratři, vyslechněte prosím sborová oznámení. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 09.10.2017 v rubrice Ohlášky.

Ohlášky 1. 10. 2017

Čtení: Ex 16,2-3.10-15 Sbírka: 2 199,-
Text: Jan 6,3-14 Účast: 56/3
Písně: 443; 100; SV 189; 613; 606; 425
Kazatel: Michal Branda

Milé sestry a milí bratři, vyslechněte sborová oznámení. Děkujeme za službu seniorátnímu jáhnovi Michalovi Brandovi. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 02.10.2017 v rubrice Ohlášky.

Ohlášky 24. 9. 2017

Čtení: Sbírka: 2. 377,-
Text: Účast: 56/4
Písně: 138, 84, 236, 171, 420, 580 5÷6
Kazatel: Jiří Doležal

Milé sestry a milí bratři, vyslechněte sborová oznámení. Děkujeme za službu bratru faráři Doležalovi. 10.45 se konají bohoslužby v Horním Jelení. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 24.09.2017 v rubrice Ohlášky.

Ohlášky 17. 9. 2017

Čtení: Sbírka: 3.012
Text: Účast:
Písně:
Kazatel: Ladislav Beneš

Milé sestry a milí bratři, vyslechněte sborová oznámení.

Celocírkevní sbírka z minulé neděle určená na křesťanskou službu činila 2.650 Kč. Děkujeme.
Dnešní sbírka je určena katolické farnosti. Jsme rádi, že tu můžeme mít bohoslužby. Neplatíme tu žádný nájem, proto sbírka, kterou vykonáme po dnešním shromáždění, bude jako poděkování za možnost zde být. Prosíme, vyjádřete dík vhodným obnosem. Děkujeme.
Sbírka příští neděli bude určena na seniorátní fond solidarity, pro sbory v seniorátu, které mají problémy s platbou personálního fondu. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 19.09.2017 v rubrice Ohlášky.

Ohlášky 10. 9. 2017

Čtení: Sbírka: 1.550,-
Text: Účast:
Písně:
Kazatel: Anna Lavická

Milé sestry a milí bratři,

vyslechněte, prosím, sborové ohlášky, v 10,45 začínají bohoslužby v kazatelské stanici v Horním Jelení. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 09.09.2017 v rubrice Ohlášky.