Kázání 2. 12. 2018

Kázání 1. adventní neděle

Ř 13, 11-14

  1. prosince 2018, Pardubice

(celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 03.12.2018 v rubrice Kázání.

Kázání 18. 11. 2018

Kázání Chana

Čtení: 1 Sam 1, 1-15

Kázání: 1 Sam 1,18

Pardubice 18. 11. 2018

„Kéž tvá služebnice najde u tebe milost!“ (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 19.11.2018 v rubrice Kázání.

Kázání 28. 10. 2018

Kázání: Žalm 100

První čtení Lk 17, 11-19

K díkůvzdání. Hlahol Hospodinu, celá země! (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 01.11.2018 v rubrice Kázání.

Kázání 14. 10. 2018 Hana Ducho – instalace

Kázání Žalm 91,4

Instalace 14. 10. 2018 Pardubice (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 18.10.2018 v rubrice Kázání.

Kázání 14. 10. 2018

Píseň při příchodu kazatele: 166 Pán Bůh je přítomen

Pozdrav: Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi.

Bratři a sestry, přátelé, děti, vítejte na dnešních bohoslužbách. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 16.10.2018 v rubrice Kázání.

Kázání 23. 9. 2018

Kázání: Mk 9, 30-37 Spor o prvenství

Pardubice 23. 9. 2018 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 23.09.2018 v rubrice Kázání.

Ohlášky 27. 5. 2018

Čtení: Sbírka:
Text: Účast:
Písně:
Kazatel: Michal Branda

Děkujeme bratru Michalu Brandovi za službu při dnešních bohoslužbách. V 11 hodin začínají bohoslužby v kazatelské stanici v Horním Jelení. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 28.05.2018 v rubrice Kázání.

Kázání 22. 4. 2018

Bohoslužby, Pardubice + Horní Jelení      22. 4. 2018              Lk 11,14-23 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 23.04.2018 v rubrice Kázání.

Kázání 8. 4. 2018

Pardubice

08.04.2018

Píseň písní 2, 8-13

Jan 20, 19-29

„Odvalen je kámen, prázdný hrob tu zbyl.“ Slavná píseň je toho důkazem: symbolem Velikonoc je prázdný hrob. Ženy šly ke hrobu, a našly jej otevřený a prázdný. Ježíšovo tělo nebylo nikde. A zazněla dobrá zpráva: „Ježíš je živý. Ježíš je jinde.“ (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 13.04.2018 v rubrice Kázání.

Kázání 1. 4. 2018

Bohoslužby, Pardubice + Horní Jelení , 1. 4. 2018, J 21,5-6

Neděle: Velikonoční (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 02.04.2018 v rubrice Kázání.