Ohlášky 13. 1. 2018

Čtení: Iz 49,1-12 Sbírka:
Text: Lk 2,41-52 Účast:
Písně: 138, 607, 368, 250, 611, 487 VP:
Kazatel: Hana Ducho

Dnes v 11 hodin se konají bohoslužby v kazatelské stanici v Horním Jelení. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 15.01.2019 v rubrice Ohlášky.

Jan Palach 2019

Vážené sestry, vážení bratři,
v následujícím týdnu uplyne 50 let od smrti mladého evangelíka, studenta filosofie Jana Palacha. Chceme si toto významné datum připomenout několika akcemi v rozmezí od 16. do 19. ledna a rádi bychom Vás touto cestou pozvali k účasti a prosíme Vás zároveň o zprostředkování informací dále ve Vašich sborech.
Českobratrská církev evangelická se připojuje účastí na shromáždění pořádaném Ekumenickou radou církví, dále podporou hudebně liturgického pořadu Bohdana Mikoláška „Ticho za Jana Palacha“ a zejména pak *kající bohoslužbou v den výročí smrti J. Palacha (19. ledna od 17.00, Martin ve zdi, Praha)*. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 10.01.2019 v rubrice Jak žijeme, Ohlášky, Pozvánky ostatní, Pozvánky sbor, Sborové dopisy.

Biblické heslo pro rok 2019

Milé sestry, milí bratři,

přijměte na prahu nového roku pozdravení synodní rady prostřednictvím slov biblického hesla pro tento rok: Hledej pokoje a stíhej jej.

Dopis je zde Biblicke heslo roku 2019 – soubor ve formátu PDF.

Tento příspěvek napsal/a dne 10.01.2019 v rubrice Jak žijeme, Kázání, Ohlášky, Sborové dopisy.

Ekumena – Týdny modliteb v Pardubicích 2019

Program najdete zde EKU_19_plakat_A – soubor ve formátu Word.

Tento příspěvek napsal/a dne 10.01.2019 v rubrice Jak žijeme, Ohlášky, Pozvánky ostatní, Pozvánky sbor, Sborové dopisy.

Kalendář 01 / 2019

Kalendář 01 / 2019 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 10.01.2019 v rubrice Kalendář.

Ohlášky 6. 1. 2018

Čtení: Mt 2,1-12 Sbírka:
Text: Fp 2,5-12 Účast:
Písně: 98, 306, 689, 614, 613, 279 VP:
Kazatel: Benjamin Roll

Děkujeme bratru Rollovi, studentu Evangelické teologické fakulty, za službu při dnešních bohoslužbách. Dnešní sbírka je určena na stavební fond našeho sboru. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 07.01.2019 v rubrice Ohlášky.

Kázání 1. 1. 2019

Buď rozhodný a udatný!

Nový rok 1. 1. 2019

Text: Jozue 1, 1-9 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 01.01.2019 v rubrice Kázání.

Ohlášky 1. 1. 2019

Čtení: Mk 12,28-34 Sbírka: 4925 Kč
Text: Joz 1,1-9 Účast: 60/5
Písně: 161, 696, 601, 182, 176; VP 397 VP: 54/4
Kazatel: Hana Ducho

 

Dnes v 11 se konají bohoslužby v kazatelské stanici v Horním Jelení. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 01.01.2019 v rubrice Ohlášky.

Ohlášky 30. 12. 2018

Čtení:   Sbírka:  
Text:   Účast:  
Písně:   VP:  
Kazatel: Ladislav Beneš    

Děkujeme bratru Ladislavu Benešovi za jeho službu. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 31.12.2018 v rubrice Ohlášky.

Kázání 25. 12. 2018

Boží hod vánoční: Nebojte se

Lk 2,1-20 a Tit 2,11

Pardubice 25. 12. 2018

Tit 2,11: Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem… (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 27.12.2018 v rubrice Kázání.