Ohlášky 11. 3. 2018

Čtení: J6, 1-15 Sbírka:
Text: J6, 11 Účast:
Písně: 318; 84; 312; 693; 585, 3; 67, 3
Kazatel: Ladislav Beneš

Děkujeme bratru Ladislavu Benešovi za službu při dnešních bohoslužbách. V 10.45 začínají bohoslužby v kazatelské stanici v Horním Jelení. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 12.03.2018 v rubrice Ohlášky.

Ohlášky 4. 3. 2018

Čtení: Římanům 12 / 1÷11 Sbírka:
Text: Matouš 25 / 14÷30 Účast:
Písně: 51 / 1, 625, 650, 384, 485, 426
Kazatel: Anna Lavická

Děkujeme sestře Anně Lavické za službu při dnešních bohoslužbách. V rámci dnešních bohoslužeb probíhá Výroční sborové shromáždění, které je letos shromážděním volebním. Volíme za farářku sboru sestru Hanu Ducho, která nastoupí do služby od září. Je potřeba být podepsán na seznam hlasovných členů našeho sboru vzadu v kostele. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 06.03.2018 v rubrice Ohlášky.

Kázání 4. 3. 2018

4.3. 2018                      Podobenství o hřivnách                                     Pardubice

Vstupní píseň: 51/1

Vstup: Ukaž nám, Hospodine, milosrdenství své a spasení své dej nám.

Pozdrav: Vítám vás o třetí postní neděli a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost vám a pokoj

Bratři a sestry, dnes vykonáme v rámci bohoslužeb výroční sborové shromáždění s volbou farářky Hany Ducho za kazatelku pardubického sboru. Tímto ohlášením je sborové shromáždění zahájeno. Po písni 485 bude přestávka, pak budeme pokračovat. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 06.03.2018 v rubrice Kázání.

Ohlášky 25. 2. 2018

Čtení: Sbírka:
Text: Účast:
Písně:
Kazatel Jana Potočková

Děkujeme sestře Janě Potočkové z Třebíče za její dnešní službu. Jana Potočková je dcerou bratra faráře Jiřího Doležala, vyrostla v našem sboru a jsme rádi, že ji můžeme přivítat mezi sebou. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 04.03.2018 v rubrice Ohlášky.

Kázání 25. 2. 2018

1. Kor 4, 6 – 14 Blázni pro Krista

Pardubice, 25. 2. 2018 – 2.postní (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 01.03.2018 v rubrice Kázání.

Kalendář 03 / 2018

Kalendář 03 / 2018 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 01.03.2018 v rubrice Kalendář.

Ohlášky 18. 2. 2018

Čtení: 2. Sam 12, 1-10 Sbírka:
Text: Účast:
Písně: 634; 65; 673; 688; VP 308; 397; 635; 510
Kazatel: Daniel Matějka

Děkujeme bratru faráři Danielu Matějkovi z Moravče za jeho dnešní službu. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 20.02.2018 v rubrice Ohlášky.

Ohlášky 11. 2. 2018

Čtení: Ž 92/5-16 Sbírka:
Text: Mt 13/24-30 Účast:
Písně: 217-1, 47, 446, 662 632, 163
Kazatel: Anna Lavická

Děkujeme sestře farářce Anně Lavické za službu při dnešních bohoslužbách. V 10.45 začínají bohoslužby v kazatelské stanici Horním Jelení. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 13.02.2018 v rubrice Ohlášky.

Pozvánky na 11. 2. a 18. 2. Chrudim

Tento příspěvek napsal/a dne 05.02.2018 v rubrice Pozvánky ostatní, Pozvánky sbor.

Ohlášky 4. 2. 2018

Čtení: Sbírka:
Text: Účast:
Písně:
Kazatel: Martin Kocanda

Děkujeme bratru faráři Martinu Kocandovi za službu při dnešních bohoslužbách. Dnešní sbírka je určena na stavební fond našeho sboru. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 05.02.2018 v rubrice Ohlášky.